REGON - Adresy

Źródło: GUS, ze stycznia 2009

dolnośląskie

Urząd Statystyczny we Wrocławiu
ul. Oławska 31,  50-950 Wrocław
tel. 071 371 63 00,  fax 071 371 63 60
e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl
REGON: parter, pokój 51
tel.: 071 371 63 03

kujawsko-pomorskie

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3,  85-066 Bydgoszcz
tel. 052 366 93 90,  fax 052 366 93 56
e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl
REGON: I piętro, pokój 121
tel.: 052 366 94 08

lubelskie

Urząd Statystyczny w Lublinie
ul. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin
tel. 081 533 20 51
fax 081 533 27 61
e-mail: sekretariatUSlub@stat.gov.pl
REGON: tel. 081 533 29 13

lubuskie

URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE
65-954 Zielona Góra,  ul. Spokojna 1
tel. 068 322 31 12, fax 068 325 36 79, 325 74 45  e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl
ODDZIAŁ W GORZOWIE WLKP.
66-400 Gorzów Wielkopolski,  ul.Jagiellończyka 10
tel. 095 722 58 80 fax 095 722 38 44
ODDZIAŁ W SŁUBICACH
69-100 Słubice,  ul. Konstytucji 3 Maja 74
tel. 095 758 25 91
ODDZIAŁ W ŻAGANIU
68-100 Żagań,  Plac Wolności 6
tel. 068 377 00 50 tel. fax 068 377 05 81

łódzkie

Urząd Statystyczny w Łodzi
Godziny urzędowania:  poniedziałek, środa - piątek: 8:15 - 16:15 wtorek: 8:15 - 18:00
93-176 Łódź, ul. Suwalska 29
e-mail: SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl
tel.: (+48 42) 683 91 00

małopolskie

Urząd Statystyczny w Krakowie
31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3
tel.: 012 415 38 84, 012 420 45 10
faks: 012 415 40 58
e-mail: sekretariatuskrk@stat.gov.pl
REGON: tel.: 012 415 51 47, 012 415 41 88, 012 420 42 20
e-mail: regon.krakow@stat.gov.pl

mazowieckie

Urząd Statystyczny w Warszawie
02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21
tel. 022 464 20 00, fax 022 846 76 67
e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl
REGON: Parter, sala REGON,
Tel. bezp.  022 464 20 83,
Centrala 022 464 20 00,
Fax 022 846 78 31,
E-mail: g.silny@stat.gov.pl.
Oddział w Ciechanowie
tel. 023 672 37 89
fax 023 672 50 41
ci.uswaw@stat.gov.pl
Oddział w Ostrołęce
tel. 029 760 42 52
fax 029 760 42 66
os.uswaw@stat.gov.pl
Oddział w Płocku
tel. 024 366 50 40
fax 024 366 50 38
pl.uswaw@stat.gov.pl
Oddział w Radomiu
tel. 048 362 78 67
fax 048 362 78 67
ra.uswaw@stat.gov.pl
Oddział w Siedlcach
tel. 025 632 63 47
fax 025 632 63 46
si.uswaw@stat.gov.pl

opolskie

Urząd Statystyczny w Opolu
45-951 Opole, ul. Krakowska 53a
tel.: (+48) 077 423 01 10-11,
tel.: (+48) 077 423 01 20-21
e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl

podkarpackie

Urząd Statystyczny w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10
e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl
tel.: (+48 17) 853 52 10, (+48 17) 853 52 19
faks: (+48 17) 853 51 57

podlaskie

Urząd Statystyczny w Białymstoku
15-959 Białystok, ul. Krakowska 13
tel.: 085 749 77 00
faks: 085 749 77 79

pomorskie

Urząd Statystyczny w Gdańsku
80-434 Gdańsk
ul.Danusi 4
tel. 058 768 31 00
fax 058 768 32 70
e-mail: SekretariatUSGDK@stat.gov.pl

śląskie

Urząd Statystyczny w Katowicach
40-158 Katowice, ul. Owocowa 3
tel.: (+48 32) 779 12 00, faks: (+48 32) 779 13 00
REGON: tel.: (+ 48 32) 779 12 44, (+ 48 32) 779 12 45,
(+48 32) 779 13 02, (+48 32) 779 12 35
faks: (+ 48 32) 779 12 37
e-mail: RegonKce@stat.gov.pl

świętokrzyskie

Urząd Statystyczny w Kielcach
25-369 Kielce, ul. Wróblewskiego 2
sekretariatuskie@stat.gov.pl
tel. (+48) 041 361 15 42
fax.(+48) 041 362 15 83

warmińsko-mazurskie

Urząd Statystyczny w Olsztynie
ul. Kościuszki 78/82, 10-959 Olsztyn
tel. 089 524 36 66,  fax 089 524 36 67
e-mail: SekretariatUSOls@stat.gov.pl

wielkopolskie

Urząd Statystyczny w Poznaniu
ul. Jana H. Dąbrowskiego 79
60-959 Poznań
tel. 061 279 82 00
fax 061 279 81 00
e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl
Oddział w Kaliszu
Pl. Jana Kilińskiego 13
62-800 KALISZ
tel. 062 502 71 00
fax 062 502 71 33, 502 71 55
e-mail: uspoz.okalisz@stat.gov.pl
Oddział w Koninie
ul. Przyjaźni 2
62-510 KONIN
tel. 063 249 94 00
fax 063 249 94 10
e-mail: uspoz.okonin@stat.gov.pl
Oddział w Kościanie
Al. Tadeusza Kościuszki 22,
64-000 KOŚCIAN,
tel. 065 512 23 63, 512 26 77,
fax 065 512 20 44,
e-mail: uspoz.okoscian@stat.gov.pl
Oddział w Pile
al. Niepodległości 37
64-920 PIŁA
tel. 067 352 72 00
fax 067 352 72 02
e-mail: uspoz.opila@stat.gov.pl

zachodniopomorskie

Urząd Statystyczny w Szczecinie
ul. Matejki 22,  70-530 Szczecin
tel. 091 434 72 38,  fax 091 434 05 95
e-mail: SekretariatUSszc@stat.gov.pl