18 września 2009 17:39

Instrukcja instalacji oprogramowania dla firm BizMaster

Instalacja oprogramowania dla firm BizMaster zajmuje łącznie 10 sekund, jest naprawdę bardzo łatwa i przebiega standardowo. Poniżej znajdziesz podgląd ekranów instalatora oprogramowania dla firm z zaznaczonymi na czerwono miejscami, w których należy kliknąć.

Witamy w kreatorze instalacji programu BizMaster

Witamy w kreatorze instalacji programu BizMaster

Jest to jedynie powitanie bez żadnych opcji do wyboru, kliknij przycisk Dalej.

Umowa licencyjna

Umowa licencyjna

Przeczytaj umowę licencyjną oprogramowania dla firm BizMaster, ponieważ dalsza instalacja wymaga jej zaakceptowania. Użyj paska przewijania (na obrazku zaznaczony jedynką), żeby przewinąć umowę i przeczytać jej całość. Na dole umowy znajdziesz symbol, który pozwala ją zidentyfikować. Być może łatwiej dla Ciebie będzie przeczytać bezpośrednio na naszej stronie umowę licencyjną oprogramowania dla firm BizMaster.

Po jej przeczytaniu i zaakceptowaniu kliknij opcję Akceptuję warunki umowy (zaznaczona dwójką), po czym kliknij przycisk Dalej (zaznaczony trójką).

Wybierz docelową lokalizację

Wybierz docelową lokalizację

Pozostaw domyślną lokalizację i kliknij przycisk Dalej. Można oczywiście zmienić lokalizację.

Aktualizacja z wersji 3 – domyślna lokalizacja jest zalecana.

Aktualizacja z wersji 2 (ikona czerwonej książki) – domyślna lokalizacja jest zalecana. Wersja 2 domyślnie instalowała się do folderu C:\Program Files\Pabloware\BizMaster a wersja 3 instaluje się do folderu C:\Program Files\BizMaster. Dzięki temu, że są to różne lokalizacje można będzie pracować nadal w starszej wersji, a dane i tak zostaną zaimportowane.

Przed wykonaniem aktualizacji nie należy odinstalowywać oprogramowania dla firm w poprzedniej wersji, a jedynie należy je zamknąć (instalator o tym przypomina).

Zaznacz moduły

Zaznacz moduły

Możesz zaznaczyć moduły już w czasie pobierania oprogramowania dla firm, dlatego zwykle nie zobaczysz tego ekranu. 

Aby wyświetlić go po instalacji, kliknij Start > Programy > BizMaster > Odinstaluj program BizMaster lub dodaj bądź usuń jego moduły > Modyfikuj > Dalej.

Na tym ekranie możesz wybrać jeden z proponowanych pakietów modułów lub poszczególne moduły do zainstalowania, a tutaj uzyskasz informacje o pakietach i modułach.

Aby wybrać pakiet, kliknij listę rozwijalną oznaczoną jedynką i kliknij nazwę pakietu. Aby zaznaczyć moduł, kliknij jego nazwę na liście oznaczonej dwójką (kwadracik obok nazwy musi być wypełniony, jeśli moduł ma być zainstalowany albo pusty, jeśli moduł ma być odinstalowany), przewijanie tej listy oznaczono trójką. Na koniec kliknij przycisk Dalej oznaczony czwórką.

Wybierz folder Menu Start

Wybierz folder Menu Start

Oprogramowanie dla firm BizMaster domyślnie będzie można uruchamiać klikając Start > Programy > BizMaster > BizMaster, ale możesz podać inną nazwę, pod jaką oprogramowanie dla firm będzie widoczne w Menu Start. Po ewentualnym podaniu innej nazwy kliknij przycisk Dalej.

Skróty tworzone w Menu Start obejmują nie tylko uruchamianie oprogramowania dla firm, ale także szybki dostęp m.in. do dokumentacji, dlatego warto je utworzyć (jest to domyślne zachowanie instalatora).

Zaznacz dodatkowe zadania

Zaznacz dodatkowe zadania

Dla łatwiejszego uruchamiania oprogramowania dla firm warto zaznaczyć opcję Utwórz ikonę na pulpicie lub Utwórz ikonę na pasku szybkiego uruchamiania (opcje te oznaczone są na ilustracji jedynką).

Aby uruchomić oprogramowanie dla firm korzystając z ikony na pulpicie, wystarczy kliknąć taką ikonę dwukrotnie. Z kolei do uruchomienia z paska szybkiego uruchamiania (znajdującego się obok przycisku Start), wystarczy jednokrotne kliknięcie ikony.

Po ewentualnym zaznaczeniu opcji kliknij przycisk Dalej oznaczony na ilustracji dwójką.

Gotowy do rozpoczęcia instalacji 

Gotowy do rozpoczęcia instalacji

Ekran ten zawiera podsumowanie wszystkich wybranych opcji. Do tego momentu oprogramowanie dla firm nie zostało jeszcze faktycznie zainstalowane, ale kliknięcie przycisku Instaluj spowoduje zainstalowanie oprogramowania dla firm BizMaster.

Instalacja

Instalacja

Sama instalacja trwa około dwóch sekund (w zależności od komputera). W tym oknie nie należy niczego klikać.

Zakończono instalację programu BizMaster

Zakończono instalację programu BizMaster

Kliknij przycisk Zakończ - oprogramowanie dla firm BizMaster zostanie uruchomione. Instalacja została w pełni wykonana.

16 września 2009 17:46

Oprogramowanie dla firm BizMaster w wersji 3.1

Najważniejszą nowością w tej wersji naszego oprogramowania dla firm jest podział na moduły przy instalacji, przy czym wszystkie moduły są zintegrowane w jednym oknie oprogramowania dla firm. Licencje zakupione przed wprowadzeniem modułów obejmują wszystkie moduły. W dowolnym momencie po instalacji można zmieniać listę zainstalowanych modułów – odpowiednią ikonę można znaleźć w menu: Start > Programy > BizMaster > Odinstaluj program BizMaster lub dodaj bądź usuń jego moduły > Modyfikuj. Jeżeli licencja nie zawiera któregoś z zainstalowanych modułów, nasze oprogramowanie dla firm przełączy się w tryb testowy, a po odinstalowaniu tych modułów nasze oprogramowanie dla firm z powrotem przełączy się w tryb pełnej wersji. Podczas pobierania można wybrać 12 modułów (żaden moduł nie jest wymagany, np. można zainstalować tylko moduł Przelewy):

 • Księga podatkowa — prowadzenie KPiR oraz rejestrów VAT (dodatkowo oprogramowanie dla firm wypełnia je automatycznie);
 • Środki trwałe — obsługa środków trwałych zintegrowana z KPiR;
 • Kasa/Bank — lista należności, rozkładanie spłat dokumentów;
 • Fakturyfakturowanie, wprowadzanie zakupów, rejestr usług;
 • Faktury Plus — wystawianie faktur na bazie Excela, szybka obróbka listy bieżących dokumentów, faktury unijne i eksportowe, tabele do każdej pozycji na fakturze;
 • Rachunki — wystawianie rachunków zamiast faktur;
 • Handelmagazyn i fakturowanie;
 • Handel Plus — towary złożone (kompletacja), oddzielenie przyjętych dostaw tego samego towaru (partie), odpisy podatkowe odpadów;
 • Ofertowanie/Kosztorysy — wystawianie kosztorysów, projektowanie ofert;
 • CRM — zadania/historia, kalendarz, projekty i podobne – wszystko powiązane z kontrahentami;
 • Zlecenia — grupowanie dokumentów i plików według przyjętych zleceń;
 • Przelewy — drukowanie poleceń przelewu.

Najbardziej efektowną nowością jest możliwość przeciągania wydruków z nagłówka edycji nad dowolne inne okno. Nagłówek edycji jest to miejsce, gdzie np. podczas edycji faktury widnieje napis „Edycja Faktury nr...”. Przeciągając go myszką np. nad okno programu pocztowego, można dodać załącznik do wiadomości. Tak jak dotychczas można wysłać mailem dowolny dokument w załączniku, klikając w oknie drukowania Inne - Wyślij e-mail, jednak przeciąganie pozwala dodać załącznik do już edytowanej wiadomości. Jeśli chcemy więc dodać załącznik do redagowanej odpowiedzi na e-mail klienta, najszybciej możemy zrobić to za pomocą przeciągania. Poza tym możemy np. przeciągnąć dowolne zestawienie np. nad okno Worda lub Excela, żeby je wczytać w tych lub innych programach. To bardzo wygodna innowacja pozwalająca na oszczędność czasu, bo nie musimy już przy tych operacjach zapisywać do pliku – wystarczy przeciągnąć. Zresztą zapis do pliku też jest możliwy za pomocą przeciągania, wystarczy przeciągnąć nad okno folderu na dysku lub np. na pulpit. Na razie zapis przez przeciąganie nie dotyczy formatu XML, ale taka funkcja może być wprowadzona na życzenie.

Przeciąganie wydruków oprogramowania dla firm

Z kolei najbardziej efektywną nowością jest znacznie szybsze drukowanie. Przyspieszenie to widać szczególnie podczas seryjnego wystawiania faktur. Wygląd wydruków jest niemal identyczny jak wcześniej, jeżeli jednak istnieje potrzeba powrotu do poprzedniego mechanizmu drukowania, można to zrobić w ustawieniach naszego oprogramowania dla firm (rozdział 8: Drukowanie). Inną nowością związaną z drukowaniem (wprowadzoną specjalnie na Państwa życzenie) jest możliwość czasowego wyłączenia drukowania oryginałów (można to przełączać w tym samym rozdziale ustawień).

Wśród drobnych ale przyspieszających pracę nowości warto wymienić domyślne dodawanie 1 j.m. zamiast 0 j.m. towaru lub usługi do dokumentu. Można jednak zrezygnować z tej opcji w ustawieniach (rozdział 3: Usługi, towary i magazyn - Jedna sztuka). Podobną nowością jest brak pytania o numer kolejnego dokumentu po wystawieniu pewnej ich liczby. Tę opcję również można przełączyć w ustawieniach (rozdział 6: Szczegóły dokumentów - Pytaj o numer). Numer dokumentu można też jak poprzednio zmienić podczas jego edycji, klikając przycisk Zmień nr w prawym górnym rogu ekranu. W tym samym rozdziale ustawień można włączyć nową opcję drukowania jedynie miesiąca sprzedaży na fakturach (zamiast pełnej daty). Nowością, której włączenie ma sens w szczególnych sytuacjach jest pomijanie doliczania wybranych pozycji faktury do sumy faktury (dana pozycja nie ma wtedy wpływu na kwotę do zapłaty). Tę funkcję można włączyć w ustawieniach (rozdział 3: Usługi, towary i magazyn - Zaawansowane - Nie doliczaj), ale domyślnie jest oczywiście wyłączona.

Najbardziej rzucającą się w oczy nowością jest brak przycisku Pokaż więcej funkcji na rzecz tradycyjnego paska narzędziowego z ikonami. Zmiana ta usprawnia dostęp do funkcji, bo teraz potrzeba jednego zamiast dwóch kliknięć. Krótki opis danej ikony można uzyskać przytrzymując nad nią przez chwilę kursor myszy, a poszczególne ikony można ukryć w ustawieniach (rozdział 9: Wygląd - Pasek narzędziowy).

Pasek narzędziowy oprogramowania dla firm

Ważną innowacją jest możliwość importu i eksportu listy odbiorców i dostawców do pliku CSV. W ten sposób można dodać do oprogramowania dla firm BizMaster listę odbiorców zapisaną w Excelu lub w podobnym programie albo odwrotnie – zapisać listę odbiorców z oprogramowania dla firm BizMaster do Excela i podobnych programów. Import listy odbiorców posiada wbudowany mechanizm mający na celu brak duplikatów danych. Eksport i import danych jest dostępny również dla użytkowników wersji testowej (eksport także po wyczerpaniu okresu testowego). Funkcja ta jest częścią kreatora Dane do/z pliku, który można dodać do paska narzędziowego korzystając z ustawień (rozdział 5: Dodatkowe narzędzia). W kolejnej wersji dostępna będzie podobna funkcja dotycząca listy towarów i usług, jednak już teraz – jak zawsze w oprogramowaniu dla firm BizMaster – dostępny jest zapis do formatu XML np. stanu magazynu i cennika.

Poza powyższymi nowościami wprowadzono także kilkadziesiąt drobnych poprawek (m.in. poprawiono synchronizację z kalendarzem internetowym) oraz zmniejszono wielkość instalatora o ponad 40% (teraz waży zaledwie ok. 7 MB), co docenią osoby z wolniejszym łączem internetowym.

Aktualizacja jest oczywiście bezpłatna dla wszystkich użytkowników. Oprogramowanie dla firm BizMaster w najnowszej wersji można pobrać klikając tutaj. Przed pobraniem wyświetlony zostanie wybór modułów.

Klucze: , , , , ,

Kategorie: BizMaster