23 grudnia 2011 16:18

Limity podatkowe na rok 2012

Znane już są istotne dla naszych klientów limity podatkowe na rok 2012.

I tak górny limit przychodów za rok 2011 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2012 r. wynosi 661.680 zł. Natomiast górny limit przychodów za rok 2011 uprawniający do uznania za małego podatnika w 2012 r. to 5.324.000 zł. Zaś próg przychodów za rok 2011 od którego zobowiązani jesteśmy do prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) w 2012 r. to 5.293.440 zł. Ponadto górny limit odpisów amortyzacji jednorazowej w roku 2012 to 222.000 zł.