28 grudnia 2009 10:15

Spis z natury na zamknięcie roku w firmie uzyskany z oprogramowania dla firm

Czy wiesz, że jeśli prowadzisz Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów, powinieneś pamiętać o wykonaniu Spisu z natury na koniec mijającego 2009 roku? Spis z natury nie jest niczym innym jak wykazem stanu w magazynie towarów handlowych i materiałów. Jeśli posiadasz moduł Handel lub Handel Plus oprogramowania dla firm Bizmaster, przygotowanie Spisu z natury na koniec roku to kwestia chwili!

Otwórz Zestawienia i wybierz Stan magazynu. Następnie jako Tytuł wybierz Spis z natury (jest już na liście). Dodatkowo wybierz „Drukuj” w „Drukuj sumę słownie”. Poza tym upewnij się, że wybrane są Ceny zakupu i nie ma ograniczeń co do listy wyświetlanych towarów. Ponadto wg prawa data wystawienia nie powinna być późniejsza niż 31 grudnia. Na koniec kliknij Drukuj - jeszcze tylko podpis i viola!

 

Magazyn

Bizmaster ma jeszcze jedno przydatne zestawienie magazynowe „Sprzedaż/zakup w miesiącu” w którym znajdziesz kolumnę „Różnica narastająco”. Możesz użyć jej do sprawdzenia, czy stan magazynu zgadza się z wyliczoną ilością towarów w magazynie według faktur zakupu i sprzedaży.

Na koniec uwaga księgowa - należy porównać wyliczoną przez oprogramowanie dla firm Bizmaster sumaryczną wartość spisu z natury na koniec roku bieżącego z analogiczną wartością sprzed roku. Różnicę należy odjąć od tegorocznych kosztów uzyskania przychodu. Więcej na ten temat znajdziesz bardzo przyjemnym artykule w serwisie Money.pl.