17 czerwca 2013 08:16

Sporo nowych drobnych funkcji w wersji 3.3

Zacznijmy od zmiany estetycznej. Wprowadzamy możliwość białego tła okien programu (zamiast domyślnego w Windows szarego). Zmianę tę można włączyć w Ustawieniach (rozdział 9, Białe tło okien). Poprawiono też wygląd paska narzędziowego.

Ważną nowością jest możliwość eksportu i importu (lub aktualizacji) listy towarów i usług do/z formatu CSV (format ten można otworzyć np. w Excelu lub jego odpowiednikach). Aby to zrobić, należy kliknąć ikonę Dane do/z pliku na pasku narzędziowym (od tej wersji ikona ta jest domyślnie włączona, nie trzeba już jej włączać w Ustawieniach). Następnie należy postępować wg instrukcji wyświetlanych na ekranie. Warto wiedzieć, że funkcji tej można użyć np. do aktualizacji cen lub ilości w magazynie istniejących towarów a nie tylko do dodania nowych towarów. Importowany arkusz może zawierać np. tylko kolumny Nazwa i Cena i zawierać tylko kilka towarów – program odnajdzie te towary i zaktualizuje ceny.

Kolejną nowością jest możliwość drukowania Moich uwag do towarów w zestawieniu Stan magazynu. Aby funkcja ta była dostępna, opcja Moje uwagi musi być zaznaczona w Ustawieniach (rozdział 3). Zestawienie Stan magazynu jest dostępne dla posiadaczy modułu Handel programu Bizmaster.

Dodaliśmy pole Odebrał(a) w którym możemy podać nazwisko osoby, która odebrała fakturę.  Nazwisko to zostanie oczywiście wydrukowane na fakturze. Funkcjonalność taka jest w praktyce rzadko używana, dlatego aby zobaczyć pole Odebrał(a) należy przejść na zakładkę Inne w ramce Odbiorca (pole Opcje » w ramce Odbiorca musi być zaznaczone żeby ta zakładka była widoczna).

Dodaliśmy możliwość drukowania cen zakupu oraz łącznej sumy na Zamówieniach wysyłanych do dostawcy. Funkcję tę można włączyć w Ustawieniach (rozdział 7, okno Zaawansowane). Aby Zamówienia były dostępne, wymagany jest moduł Handel programu Bizmaster.

Następną nowością jest możliwość usuwania automatycznie zapamiętanych wpisów z list (np. w polu Uwagi w edycji faktury). Jeśli chcemy usunąć wprowadzone wcześniej uwagi, należy kliknąć strzałkę w polu Uwagi, aby rozwinąć listę i kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny wpis na rozwiniętej liście. Pojawi się menu, w którym możemy kliknąć Usuń z tej listy.

Niewielka funkcja, ale mamy nadzieję przydatna, gdy chcemy zmieścić więcej elementów na ekranie po lewej stronie programu. Gdy umieścimy kursor myszy pod listą Przejdź do, kursor zmieni się na taki, który umożliwia uchwycenie i zmianę rozmiaru listy Przejdź do. Rozmiar listy Przejdź do nadal można zmienić w Ustawieniach, ale teraz także po prostu myszką.

Jeśli korzystasz z funkcji foldery do organizowania towarów i usług być może przydatna okaże się następna nowość. Gdy foldery zorganizowane są w wiele poziomów (np. Stoliki -> Stoliki nocne, Stoliki -> Stoliki do jadalni) obecnie zaznaczając folder Stoliki zobaczymy tylko towary, które zostały tam bezpośrednio umieszczone, a nie dodatkowo Stoliki nocne i Stoliki do jadalni. Można jednak zmienić to zachowanie włączając opcję Towary podfolderów (opcja ta jest dostępna w rozdziale 3. Ustawień, przycisk Zaawansowane).

Nie zabrakło także zazwyczaj nie widocznych ale istotnych funkcji, np. program potrafi teraz rozpoznać sytuację i wyświetlić odpowiednią pomoc, gdy w systemie Windows omyłkowo wyłączono bufor drukowania.

16 września 2009 17:46

Oprogramowanie dla firm BizMaster w wersji 3.1

Najważniejszą nowością w tej wersji naszego oprogramowania dla firm jest podział na moduły przy instalacji, przy czym wszystkie moduły są zintegrowane w jednym oknie oprogramowania dla firm. Licencje zakupione przed wprowadzeniem modułów obejmują wszystkie moduły. W dowolnym momencie po instalacji można zmieniać listę zainstalowanych modułów – odpowiednią ikonę można znaleźć w menu: Start > Programy > BizMaster > Odinstaluj program BizMaster lub dodaj bądź usuń jego moduły > Modyfikuj. Jeżeli licencja nie zawiera któregoś z zainstalowanych modułów, nasze oprogramowanie dla firm przełączy się w tryb testowy, a po odinstalowaniu tych modułów nasze oprogramowanie dla firm z powrotem przełączy się w tryb pełnej wersji. Podczas pobierania można wybrać 12 modułów (żaden moduł nie jest wymagany, np. można zainstalować tylko moduł Przelewy):

 • Księga podatkowa — prowadzenie KPiR oraz rejestrów VAT (dodatkowo oprogramowanie dla firm wypełnia je automatycznie);
 • Środki trwałe — obsługa środków trwałych zintegrowana z KPiR;
 • Kasa/Bank — lista należności, rozkładanie spłat dokumentów;
 • Fakturyfakturowanie, wprowadzanie zakupów, rejestr usług;
 • Faktury Plus — wystawianie faktur na bazie Excela, szybka obróbka listy bieżących dokumentów, faktury unijne i eksportowe, tabele do każdej pozycji na fakturze;
 • Rachunki — wystawianie rachunków zamiast faktur;
 • Handelmagazyn i fakturowanie;
 • Handel Plus — towary złożone (kompletacja), oddzielenie przyjętych dostaw tego samego towaru (partie), odpisy podatkowe odpadów;
 • Ofertowanie/Kosztorysy — wystawianie kosztorysów, projektowanie ofert;
 • CRM — zadania/historia, kalendarz, projekty i podobne – wszystko powiązane z kontrahentami;
 • Zlecenia — grupowanie dokumentów i plików według przyjętych zleceń;
 • Przelewy — drukowanie poleceń przelewu.

Najbardziej efektowną nowością jest możliwość przeciągania wydruków z nagłówka edycji nad dowolne inne okno. Nagłówek edycji jest to miejsce, gdzie np. podczas edycji faktury widnieje napis „Edycja Faktury nr...”. Przeciągając go myszką np. nad okno programu pocztowego, można dodać załącznik do wiadomości. Tak jak dotychczas można wysłać mailem dowolny dokument w załączniku, klikając w oknie drukowania Inne - Wyślij e-mail, jednak przeciąganie pozwala dodać załącznik do już edytowanej wiadomości. Jeśli chcemy więc dodać załącznik do redagowanej odpowiedzi na e-mail klienta, najszybciej możemy zrobić to za pomocą przeciągania. Poza tym możemy np. przeciągnąć dowolne zestawienie np. nad okno Worda lub Excela, żeby je wczytać w tych lub innych programach. To bardzo wygodna innowacja pozwalająca na oszczędność czasu, bo nie musimy już przy tych operacjach zapisywać do pliku – wystarczy przeciągnąć. Zresztą zapis do pliku też jest możliwy za pomocą przeciągania, wystarczy przeciągnąć nad okno folderu na dysku lub np. na pulpit. Na razie zapis przez przeciąganie nie dotyczy formatu XML, ale taka funkcja może być wprowadzona na życzenie.

Przeciąganie wydruków oprogramowania dla firm

Z kolei najbardziej efektywną nowością jest znacznie szybsze drukowanie. Przyspieszenie to widać szczególnie podczas seryjnego wystawiania faktur. Wygląd wydruków jest niemal identyczny jak wcześniej, jeżeli jednak istnieje potrzeba powrotu do poprzedniego mechanizmu drukowania, można to zrobić w ustawieniach naszego oprogramowania dla firm (rozdział 8: Drukowanie). Inną nowością związaną z drukowaniem (wprowadzoną specjalnie na Państwa życzenie) jest możliwość czasowego wyłączenia drukowania oryginałów (można to przełączać w tym samym rozdziale ustawień).

Wśród drobnych ale przyspieszających pracę nowości warto wymienić domyślne dodawanie 1 j.m. zamiast 0 j.m. towaru lub usługi do dokumentu. Można jednak zrezygnować z tej opcji w ustawieniach (rozdział 3: Usługi, towary i magazyn - Jedna sztuka). Podobną nowością jest brak pytania o numer kolejnego dokumentu po wystawieniu pewnej ich liczby. Tę opcję również można przełączyć w ustawieniach (rozdział 6: Szczegóły dokumentów - Pytaj o numer). Numer dokumentu można też jak poprzednio zmienić podczas jego edycji, klikając przycisk Zmień nr w prawym górnym rogu ekranu. W tym samym rozdziale ustawień można włączyć nową opcję drukowania jedynie miesiąca sprzedaży na fakturach (zamiast pełnej daty). Nowością, której włączenie ma sens w szczególnych sytuacjach jest pomijanie doliczania wybranych pozycji faktury do sumy faktury (dana pozycja nie ma wtedy wpływu na kwotę do zapłaty). Tę funkcję można włączyć w ustawieniach (rozdział 3: Usługi, towary i magazyn - Zaawansowane - Nie doliczaj), ale domyślnie jest oczywiście wyłączona.

Najbardziej rzucającą się w oczy nowością jest brak przycisku Pokaż więcej funkcji na rzecz tradycyjnego paska narzędziowego z ikonami. Zmiana ta usprawnia dostęp do funkcji, bo teraz potrzeba jednego zamiast dwóch kliknięć. Krótki opis danej ikony można uzyskać przytrzymując nad nią przez chwilę kursor myszy, a poszczególne ikony można ukryć w ustawieniach (rozdział 9: Wygląd - Pasek narzędziowy).

Pasek narzędziowy oprogramowania dla firm

Ważną innowacją jest możliwość importu i eksportu listy odbiorców i dostawców do pliku CSV. W ten sposób można dodać do oprogramowania dla firm BizMaster listę odbiorców zapisaną w Excelu lub w podobnym programie albo odwrotnie – zapisać listę odbiorców z oprogramowania dla firm BizMaster do Excela i podobnych programów. Import listy odbiorców posiada wbudowany mechanizm mający na celu brak duplikatów danych. Eksport i import danych jest dostępny również dla użytkowników wersji testowej (eksport także po wyczerpaniu okresu testowego). Funkcja ta jest częścią kreatora Dane do/z pliku, który można dodać do paska narzędziowego korzystając z ustawień (rozdział 5: Dodatkowe narzędzia). W kolejnej wersji dostępna będzie podobna funkcja dotycząca listy towarów i usług, jednak już teraz – jak zawsze w oprogramowaniu dla firm BizMaster – dostępny jest zapis do formatu XML np. stanu magazynu i cennika.

Poza powyższymi nowościami wprowadzono także kilkadziesiąt drobnych poprawek (m.in. poprawiono synchronizację z kalendarzem internetowym) oraz zmniejszono wielkość instalatora o ponad 40% (teraz waży zaledwie ok. 7 MB), co docenią osoby z wolniejszym łączem internetowym.

Aktualizacja jest oczywiście bezpłatna dla wszystkich użytkowników. Oprogramowanie dla firm BizMaster w najnowszej wersji można pobrać klikając tutaj. Przed pobraniem wyświetlony zostanie wybór modułów.

Klucze: , , , , ,

Kategorie: BizMaster