18 września 2009 17:39

Instrukcja instalacji oprogramowania dla firm BizMaster

Instalacja oprogramowania dla firm BizMaster zajmuje łącznie 10 sekund, jest naprawdę bardzo łatwa i przebiega standardowo. Poniżej znajdziesz podgląd ekranów instalatora oprogramowania dla firm z zaznaczonymi na czerwono miejscami, w których należy kliknąć.

Witamy w kreatorze instalacji programu BizMaster

Witamy w kreatorze instalacji programu BizMaster

Jest to jedynie powitanie bez żadnych opcji do wyboru, kliknij przycisk Dalej.

Umowa licencyjna

Umowa licencyjna

Przeczytaj umowę licencyjną oprogramowania dla firm BizMaster, ponieważ dalsza instalacja wymaga jej zaakceptowania. Użyj paska przewijania (na obrazku zaznaczony jedynką), żeby przewinąć umowę i przeczytać jej całość. Na dole umowy znajdziesz symbol, który pozwala ją zidentyfikować. Być może łatwiej dla Ciebie będzie przeczytać bezpośrednio na naszej stronie umowę licencyjną oprogramowania dla firm BizMaster.

Po jej przeczytaniu i zaakceptowaniu kliknij opcję Akceptuję warunki umowy (zaznaczona dwójką), po czym kliknij przycisk Dalej (zaznaczony trójką).

Wybierz docelową lokalizację

Wybierz docelową lokalizację

Pozostaw domyślną lokalizację i kliknij przycisk Dalej. Można oczywiście zmienić lokalizację.

Aktualizacja z wersji 3 – domyślna lokalizacja jest zalecana.

Aktualizacja z wersji 2 (ikona czerwonej książki) – domyślna lokalizacja jest zalecana. Wersja 2 domyślnie instalowała się do folderu C:\Program Files\Pabloware\BizMaster a wersja 3 instaluje się do folderu C:\Program Files\BizMaster. Dzięki temu, że są to różne lokalizacje można będzie pracować nadal w starszej wersji, a dane i tak zostaną zaimportowane.

Przed wykonaniem aktualizacji nie należy odinstalowywać oprogramowania dla firm w poprzedniej wersji, a jedynie należy je zamknąć (instalator o tym przypomina).

Zaznacz moduły

Zaznacz moduły

Możesz zaznaczyć moduły już w czasie pobierania oprogramowania dla firm, dlatego zwykle nie zobaczysz tego ekranu. 

Aby wyświetlić go po instalacji, kliknij Start > Programy > BizMaster > Odinstaluj program BizMaster lub dodaj bądź usuń jego moduły > Modyfikuj > Dalej.

Na tym ekranie możesz wybrać jeden z proponowanych pakietów modułów lub poszczególne moduły do zainstalowania, a tutaj uzyskasz informacje o pakietach i modułach.

Aby wybrać pakiet, kliknij listę rozwijalną oznaczoną jedynką i kliknij nazwę pakietu. Aby zaznaczyć moduł, kliknij jego nazwę na liście oznaczonej dwójką (kwadracik obok nazwy musi być wypełniony, jeśli moduł ma być zainstalowany albo pusty, jeśli moduł ma być odinstalowany), przewijanie tej listy oznaczono trójką. Na koniec kliknij przycisk Dalej oznaczony czwórką.

Wybierz folder Menu Start

Wybierz folder Menu Start

Oprogramowanie dla firm BizMaster domyślnie będzie można uruchamiać klikając Start > Programy > BizMaster > BizMaster, ale możesz podać inną nazwę, pod jaką oprogramowanie dla firm będzie widoczne w Menu Start. Po ewentualnym podaniu innej nazwy kliknij przycisk Dalej.

Skróty tworzone w Menu Start obejmują nie tylko uruchamianie oprogramowania dla firm, ale także szybki dostęp m.in. do dokumentacji, dlatego warto je utworzyć (jest to domyślne zachowanie instalatora).

Zaznacz dodatkowe zadania

Zaznacz dodatkowe zadania

Dla łatwiejszego uruchamiania oprogramowania dla firm warto zaznaczyć opcję Utwórz ikonę na pulpicie lub Utwórz ikonę na pasku szybkiego uruchamiania (opcje te oznaczone są na ilustracji jedynką).

Aby uruchomić oprogramowanie dla firm korzystając z ikony na pulpicie, wystarczy kliknąć taką ikonę dwukrotnie. Z kolei do uruchomienia z paska szybkiego uruchamiania (znajdującego się obok przycisku Start), wystarczy jednokrotne kliknięcie ikony.

Po ewentualnym zaznaczeniu opcji kliknij przycisk Dalej oznaczony na ilustracji dwójką.

Gotowy do rozpoczęcia instalacji 

Gotowy do rozpoczęcia instalacji

Ekran ten zawiera podsumowanie wszystkich wybranych opcji. Do tego momentu oprogramowanie dla firm nie zostało jeszcze faktycznie zainstalowane, ale kliknięcie przycisku Instaluj spowoduje zainstalowanie oprogramowania dla firm BizMaster.

Instalacja

Instalacja

Sama instalacja trwa około dwóch sekund (w zależności od komputera). W tym oknie nie należy niczego klikać.

Zakończono instalację programu BizMaster

Zakończono instalację programu BizMaster

Kliknij przycisk Zakończ - oprogramowanie dla firm BizMaster zostanie uruchomione. Instalacja została w pełni wykonana.