17 marca 2010 15:40

E-faktura = faktura? Unia na tak

Wczoraj europejscy ministrowie finansów wspólnie z komisarzem ds. podatków i ceł zadecydowali o zrównaniu w traktowaniu przez urzędy faktur w postaci elektronicznej ze zwykłymi. Mowa jest o usunięciu prawnych barier w przesyłaniu i przechowywaniu e-faktur.

Korzyści mają być dla obu stron. Firmy - w szczególności małe - mają z oczywistych względów zaoszczędzić do 18 bilionów euro rocznie, a organy podatkowe skuteczniej walczyć z oszustwami VAT.

W tej chwili powstał szkic dyrektywy (doc., 7132/2/10 REV 2), która została przesłana do prawdopodobnie jej przychylnego Parlamentu Europejskiego w celu zaopiniowania.

Bizmaster, który już teraz wspiera zapisywanie faktur do XML-a umożliwi uzyskanie wspomnianych oszczędności, kiedy tylko stosowne przepisy wejdą w życie.

Klucze: , , , , , ,