6 lutego 2013 17:46

Nieobowiązkowe zmiany w wyglądzie faktury VAT w 2013 roku

Opublikowana została nowa wersja programu Bizmaster. Wprowadza ona nieobowiązkowe zmiany w wyglądzie faktury VAT, na podstawie nowelizacji Ustawy o VAT i broszury Ministerstwa Finansów. Ta aktualizacja stanowi uzupełnienie aktualizacji opublikowanej przed miesiącem, która wprowadzała zmiany obowiązkowe.

Po zainstalowaniu aktualizacji zobaczysz pytanie o zmianę tytułu faktury. Chodzi tutaj o zmianę tytułu z Faktura VAT na Faktura. Ponieważ zmiana ta nie jest wymagana a jedynie zalecana, jest możliwość pozostania przy starym tytule.

Pytanie o tytuł faktury (po aktualizacji)

Dodatkowo można teraz zmienić w Ustawieniach (rozdział 7) tytuły niektórych dokumentów (w tym faktury) całkowicie dowolnie. Co więcej, można też podać tytuły dla wszystkich języków obsługiwanych przez dany szablon (nowe języki można dodać w Edytorze szablonów).

Tytuły dokumentów (w Ustawieniach)

Na powyższej ilustracji w tle widać również pole Wystawił/Odebrał w Ustawieniach (rozdział 7). Umożliwia ono zrezygnowanie z drukowania stopki z podpisami na fakturze, która też nie jest już wymagana. Ta opcja pozostaje jednak domyślnie włączona.

Kolejną kosmetyczną zmianą jest brak konieczności drukowania słów Oryginał/Kopia na fakturach. Wprawdzie nadal wydaje się korzystne drukowanie tych słów ze względów praktycznych, ale ponieważ nie są one już wymagane a ich stosowanie niesie też pewne niedogodności, są one domyślnie wyłączone w Ustawieniach (rozdział 8).

Oryginał/Kopia (w Ustawieniach)

Osoby aktualizujące program z wcześniejszej wersji zobaczą jednak pytanie czy na pewno zrezygnować z drukowania słów Oryginał/Kopia.

Pytanie o Oryginał/Kopia (po aktualizacji)

Ostatnią ale najważniejszą, bo najmniej kosmetyczną zmianą jest przemianowanie drukowanego na fakturze pola Data sprzedaży na Data dostawy/usługi. Można jednak określić inną nazwę w Ustawieniach (rozdział 6).

Data dostawy/usługi (w Ustawieniach)

Inne sugerowane nazwy tego pola to: Data dokonania dostawyData wykonania usługiData zakończenia dostawy i Miesiąc sprzedaży - należy wybrać najbardziej pasującą do danego biznesu. Można też określić, czy będzie to data dzienna czy miesięczna lub całkowicie wyłączyć to pole.

Wszystkie powyższe opcje mają zastosowanie jedynie do faktur wystawionych w 2013 roku. Faktury z datą wystawienia wcześniejszą mogą być w razie konieczności wydrukowane tak jak dotychczas.

Zapraszamy do pobrania programu Bizmaster 3.2.1.0.

Klucze:

Kategorie: BizMaster