12 listopada 2020 16:48

JPK_VAT z deklaracją - nowość w programie Bizmaster 3.10

Bizmaster 3.10 pozwala generować pliki JPK_VAT z deklaracją miesięczną i kwartalną oraz z ewidencją VAT wg nowych zasad (np. wykazywanie oznaczeń GTU, procedury TP, SW itp). W plikach JPK_VAT generowanych za październik 2020 i miesiące następne obowiązują nowe zasady. Oczywiście można wygenerować nadal pliki wg starych zasad za wrzesień i miesiące poprzednie (w tym korekty). Ponadto, faktury wystawione do paragonu (za pomocą przycisku Akceptuj w edycji paragonu) mają teraz automatycznie dodawane oznaczenie FP oraz są księgowane wg nowych zasad.

Zobacz też:

29 października 2020 07:52

Wystawianie faktury z osobnymi danymi nadawcy i odbiorcy w programie Bizmaster 3

Wpisz dane nabywcy lub wybierz nabywcę i zaznacz pole Opcje w ramce Odbiorca:

Wpisz dane nabywcy lub wybierz nabywcę i zaznacz pole Opcje w ramce Odbiorca

Przejdź na zakładkę Inne:

Przejdź na zakładkę Inne

W polu Wysyłka kliknij Dodaj adres:

W polu Wysyłka kliknij Dodaj adres

Podaj adres wysyłki (tylko Ulica, Kod oraz Miasto):

Podaj adres wysyłki (tylko Ulica, Kod oraz Miasto)

Przejdź ponownie na zakładkę Inne i kliknij Zmień nazwę w polu Wysyłka:

Przejdź ponownie na zakładkę Inne i kliknij Zmień nazwę w polu Wysyłka

Podaj nazwę i kliknij OK:

Podaj nazwę i kliknij OK

Gotowe. Na fakturze widoczne są osobne dane nabywcy i odbiorcy:

Gotowe. Na fakturze widoczne są osobne dane nabywcy i odbiorcy.
1 października 2020 12:52

Nowe oznaczenia na fakturach (np. GTU) na potrzeby nowego pliku JPK_VAT - Bizmaster 3.9.3

Wersja 3.9.3 dodaje możliwość podawania oznaczeń GTU (grup towarowo-usługowych) poszczególnych pozycji faktur. Pozwala także wybierać oznaczenia faktur (np. SW lub TP).

Obie te funkcje wprowadziliśmy na potrzeby nowego pliku JPK_VAT (JPK_V7M i JPK_V7K) za październik 2020 r. i miesiące kolejne.

Ponadto w poprzedniej wersji dodaliśmy możliwość założenia konta i zapisania na nim danych w internetowej wersji programu Bizmaster - na stronie Bizmaster Online.

Wprowadzanie oznaczeń GTU odbywa się w nowym polu GTU w ramce Pozycje:

Wprowadzanie GTU na fakturę

Dostępne jest też wprowadzanie nowych oznaczeń i procedur VAT (np. SW lub TP) na potrzeby nowego pliku JPK_VAT, poprzez kliknięcie przycisku JPK w prawym górnym rogu edycji faktury:

Oznaczenia faktur sprzedaży na potrzeby JPK_VAT

Funkcja ta dostępna jest również podczas edycji zakupów i zamówień, a lista oznaczeń jest w tym przypadku inna (np. MK):

Oznaczenia faktur zakupu na potrzeby JPK_VAT

Ponadto w oknie Ustawienia w rozdziale Księgowość można otworzyć nowe ustawienia klikając przycisk JPK_VAT:

Ustawienia JPK_VAT

Dostępne są następujące ustawienia:

  • Wymagaj GTU - Aby traktować pole GTU jako obowiązkowe. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, program będzie przypominał, jeśli nie wybrano GTU. Można też wybrać „-” w polu GTU jeśli GTU nie obowiązuje dla danej pozycji. Jeśli opcja ta jest wyłączona (domyślnie), program nie przypomina o niewybranym oznaczeniu GTU.
  • Zmień oznaczenie GTU wszystkich towarów - Jest to zapisanie oznaczenie GTU dla wszystkich towarów w magazynie (oraz usług) jednym kliknięciem.
  • Domyślne oznaczenia JPK_VAT - Ustawienie oznaczeń na potrzeby JPK_VAT (np. SW lub TP) nowych faktur, aby nie trzeba ich było wybierać za każdym razem wystawiając fakturę.

Aktualizacja ta jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników oprogramowania dla firm Bizmaster 3. Zapraszamy do jej pobrania.

23 września 2020 10:28

Bizmaster Online

Dostępna jest wersja programu Bizmaster działająca w przeglądarce internetowej - Bizmaster Online. Umożliwia ona pracę z dowolnego komputera z dostępem do internetu bez konieczności instalowania oprogramowania na komputerze. Wymagane jest tylko zalogowanie się podając e-mail i hasło.

Bizmaster Online

Bizmaster Online nie zastępuje Bizmastera 3 dla Windows. Chociaż wygląd i sposób działania są bardzo podobne, to wiemy że dla części naszych użytkowników dostęp do programu przez internet nie jest preferowanym rozwiązaniem. Tym niemniej cieszymy się, że poszerzamy naszą ofertę i dajemy Państwu większy wybór.

Obsługiwane są obecnie funkcje wymienione poniżej. Jeśli są Państwo zainteresowani Bizmasterem Online, ale brakuje jeszcze istotnej dla Państwa funkcji, prosimy o kontakt żebyśmy wiedzieli które funkcje potraktować z wyższym priorytetem.

Wprowadziliśmy także szereg nowych funkcji:

 

Na kanale YouTube Bizmastera Online dostępne są filmy instruktażowe.

Strona Bizmaster Online jest bezpłatna przez pierwsze 12 miesięcy dla posiadaczy licencji na program Bizmaster 3. Aby otrzymać przedłużenie okresu testowego do jednego roku prosimy o kontakt.

Okno „Bizmaster Online” w programie Bizmaster

Jeśli chcą Państwo przetestować Bizmastera Online, prosimy o założenie konta na stronie Bizmaster Online - podając swój adres e-mail i dowolne nowe hasło oraz klikając Zarejestruj się. Jeśli następnie będą Państwo chcieli skopiować swoje dane z Bizmastera dla Windows do Bizmastera Online, prosimy o instalację najnowszej wersji 3.9.2 pobierając program ze strony Bizmastera - w nowej wersji programu dostępna jest ikona Bizmaster Online, która pozwala skopiować dane na Państwa konto do Bizmastera Online. Można tam również od razu założyć nowe konto.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt poprzez adres e-mail info@bizmaster.pl lub formularz kontaktowy.

 

18 grudnia 2010 11:07

Gotowy na nowe stawki VAT

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, od początku 2011 roku zmienią się stawki podatku VAT. W związku z tym zalecamy zainstalowanie uaktualnienia dodającego do konfiguracji programu nowe stawki VAT w wysokości 5%, 8% i 23%. Uruchomienie programu w 2011 roku spowoduje także, iż domyślna stawka VAT zmieni się z 22% na 23%. Oprócz powyższych zmian, to bezpłatne uaktualnienie do wersji 3.1.1.0 udoskonala różnorodne aspekty programu. Jeśli chcieliby Państwo podzielić się z nami uwagami, prosimy o kontakt.

Nowe stawki VAT 5, 8 i 23 proc.

Warto podkreślić, że od dawna w łatwy sposób możliwe jest także samodzielne zdefiniowanie dowolnych stawek VAT w ustawieniach (w rozdziale „2: Księgowość”). Na uwagę zasługuje również fakt, że użytkownicy Bizmastera otrzymują aktualizację programu bez potrzeby płacenia za jakikolwiek abonament, którego w naszym przypadku po prostu nie ma. Taka elastyczność konfiguracyjna programu połączona z bezpłatnymi aktualizacjami podwójnie wyróżnia nasz produkt na rynku. Można to zaobserwować choćby w licznych artykułach prasowych opisujących zmianę stawek VAT jako zazwyczaj konieczność zakupu kosztownych abonamentów przez przedsiębiorców. Z satysfakcją zauważamy, że w przypadku naszego oprogramowania jest inaczej.

Samodzielne definiowanie stawek VAT

Poniżej znajduje się lista pozostałych nowości w wersji 3.1.1.0 oprogramowania dla firm Bizmaster:

** Mechanizm tłumaczenia szablonów wydruków w taki sposób, że w jednym szablonie możemy posiadać dowolną liczbę jego wersji językowych. W związku z tym użytkownicy modułu Faktury Plus – który pozwala m.in. na drukowanie faktury unijnej (wewnątrzwspólnotowej) i eksportowej – mogą od dziś korzystać także z anglojęzycznych wersji tych dokumentów, ponieważ przetłumaczyliśmy je w pierwszej kolejności. Czekamy ponadto na odzew w sprawie zapotrzebowania na inne tłumaczenia.

Na poniższej ilustracji można zobaczyć samodzielne definiowanie języków w edytorze szablonów wydruków. Wprawdzie jest to wyłącznie przydatne, gdy samodzielnie tłumaczy się szablon, ale warto wiedzieć o takiej możliwości:

Samodzielne definiowanie języków w edytorze szablonów wydruków

Tak z kolei odbywa się wybór języka przed wydrukiem dokumentu. Jeśli chcemy, możemy oczywiście wydrukować ten sam dokument dwa razy w różnych językach:

Wybór języka przed wydrukiem dokumentu

Wreszcie tak wygląda podgląd faktury eksportowej w jęz. angielskim. Zważywszy na fakt, iż faktura jest wprowadzana w języku polskim (poza nazwą towaru), można dostrzec, że podczas wydruku automatycznie tłumaczone są nawet takie informacje jak jednostka miary:

Podgląd faktury eksportowej w jęz. angielskim

** Całkowicie wyłączono automatyczne formatowanie kodu pocztowego podczas wystawiania faktur unijnych bądź eksportowych. Aby wyłączyć formatowanie kodu podczas wystawiania innych dokumentów, tak jak poprzednio należy wpisać spację na początku kodu pocztowego.

** Każdy numer konta wprowadzany w programie Bizmaster może teraz zostać wzbogacony o powiązany z nim kod SWIFT/BIC oraz o nazwę banku. Należy w tym celu otworzyć okno „Edycji konta”, klikając strzałkę z prawej strony pola konta:

Wprowadzanie kodu SWIFT

Warto wiedzieć, że jeśli wprowadzimy te dane dla konta naszej firmy (firma o identyfikatorze „Moja firma”), to zostaną one umieszczone na wydrukach obok pozostałych danych naszej firmy.

** Dla tych z Państwa, którzy chcą pracować w „BM” pod systemem Linux, mamy większą zgodność z programem Wine. Mianowicie brak jest konieczności posiadania zainstalowanej przeglądarki Internet Explorer.

Linux

** Szereg drobnych poprawek problemów zgłoszonych przez naszych klientów. Dotyczą one m.in. angielskiej edycji systemu Windows, usługi „Kalendarz Google”, równoczesnego włączenia rachunków i faktur. Za wszystkie zgłoszenia dziękujemy.

** Nowa ikona programu i zmiana w wyglądzie okien dialogowych.

** Osobne pole na drugą linię uwag na fakturach. Przy czym nadal można łamać linie uwag za pomocą znaku pionowej kreski „|” np. „Linia 1|Linia 2”. Nowość ta nie dotyczy niektórych konfiguracji programu.

** Zrezygnowano z automatycznego wybierania stawki VAT w sytuacji, gdy symbol PKWiU jest pusty i gdy opuszczono pole PKWiU. Jeśli do nowych pozycji z pustym symbolem PKWiU ma być domyślnie stosowana inna stawka niż 22% (23%), należy dokonać odpowiedniej zmiany w ustawieniach (w rozdziale „2: Księgowość” – „Stawki VAT”).

** Zmieniono tytuł „Faktura PRO FORMA” na „Dokument PRO FORMA”. Przyczyną są interpretacje ustawy o VAT przez niektórych doradców podatkowych zalecających takie rozwiązanie jako bezpieczniejsze dla podatnika.

** W module CRM zaktualizowano mechanizm synchronizacji Kalendarza programu Bizmaster z usługą „Kalendarz Google”.

** Inne niewielkie poprawki.

13 lutego 2009 07:25

BizMaster 3 dostępny

Wypróbuj już dziś! Teraz już można!

Klucze:

Kategorie: BizMaster